Zwolnienie norweskiej renty z podatku.

Sytuacja zarysowuje się następująco: wdowa po obywatelu Norwegii pobiera emeryturę z ZUS-u w Polsce, jak i rentę wdowią z norweskiej instytucji, gdzie potrąca się jej podatek od świadczenia. Czy musi płacić podatek również w Polsce?

Dyrektor Izby Skarbowej w stolicy mówi o istnieniu prawnego dokumentu, regulującego podobne sytuacje. W zawartej między państwami umowie, zawiera się przepis, dotyczący świadczeń socjalnych – dochód może podlegać opodatkowaniu w jednym z krajów. Jednakże to sformułowanie, pozwala na objęcie podatkiem przychodu zarówno w państwie źródła (wypłacającym rentę/emeryturę) jak i w państwie, w którym podatnik zamieszkuje. To oznacza, że świadczenie podlega opodatkowaniu w Norwegii, a także w Polsce.

Jednakże, dalej czytamy, że jeśli podatnik rezydujący w Polsce otrzymuje wpływy, które mogą zostać opodatkowane w Norwegii, Polska nie nakłada na przychód podatków. Stosuje się tu tzw. metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że dochody z poza granic kraju są zwolnione z opodatkowania w Polsce, lecz odbijają się na podatkach nałożonych na dochody otrzymywane w państwie. Zagraniczny przychód musi zostać uwzględniony przy wyznaczaniu stawki, według której oblicza się podatek od polskiego zarobku.

Organ podatkowy zwraca uwagę na to, że metoda ta znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy podatnik, obok przychodów zwolnionych z podatków dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzyskał także dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce; lub w przypadku gdy chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. z małżonkiem. W każdej innej sytuacji, nie istnieje obowiązek złożenia zeznania  Polsce.