Zbliża się termin rozliczenia rocznego w Norwegii!

Już 31.05 mija termin rozliczenia podatkowego przez przedsiębiorstwa działające na terenie Norwegii. Obowiązkiem wszystkich norweskich firm jest uregulowanie płatności za podatek dochodowy na poziomie 25%. Prawidłowo sporządzone i złożone w terminie rozliczenie roczne jest gwarancją ochrony przed zapłatą wysokiego podatku. Celem rocznego rozliczenia podatku dochodowego jest wykazanie przez przedsiębiorstwo wszystkich przychodów i poniesionych kosztów za cały rok kalendarzowy.

599987_72438734

W zeznaniu należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu, a także kwotę wolną podatku, co umożliwia obniżenie wartości podatku dochodowego. Bardzo często zagranicznym podatnikom przysługują ulgi podatkowe. Terminowe złożenie stosownych dokumentów może obniżyć koszty poniesione przez przedsiębiorcę. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu, Urząd Podatkowy sam nalicza podatek według zgromadzonej przez siebie dokumentacji. W efekcie przedsiębiorcy bardzo często muszą zapłacić kwotę znacznie wyższą od niezbędnego minimum.

Przygotowane zeznanie podatkowe można złożyć do urzędu za pomocą serwisu internetowego altinn.no.

Masz problem z rozliczeniem? Skontaktuj się z nami – http://norwegiaconsulting.pl/kontakt.html lub zadzwoń na +47 239 62 127.