Wywóz towaru z Polski do Norwegii

Obszar Królestwa Norwegii nie jest objęty europejską unią celną. Jednak, dzięki Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym między Polską a Norwegią, działa strefa wolnego handlu, która daje możliwość wymiany gospodarczej towarów między tymi krajami. Strefa wolnego handlu nie obejmuje  jednak produktów rolno-spożywczych oraz rybnych. Informacje na ten temat można uzyskać na stronie Norweskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności pod adresem www.mattilsynet.no.

Biznes w Norwegii

Biznes w Norwegii

W przypadku, gdy polski sprzedawca chciałby eksportować towary do Norwegii, powinien zarejestrować się w systemie EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych), który ma na celu ułatwienie procedur celnych związanych z handlem pomiędzy krajami europejskimi. Nadanie numeru EORI jest niezbędne do przeprowadzania transakcji i czynności celnych. W celu rejestracji w systemie EORI należy złożyć odpowiedni wniosek i przesłać go pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie celnym lub oddziale na terytorium Polski.

Chęć wywozu towaru z Polski należy zgłosić w formie pisemnej za pomocą dokumentu SAD lub poprzez elektroniczne zgłoszenie, które należy przesłać do Systemu Kontroli Eksportu. SAD to formularz Jednolitego Dokumentu Administracyjnego. Na dokumencie tym podane są informacje dotyczące wagi i wartości towaru. Dokument składa się z trzech kart. Karta 1 przeznaczona dla urzędu celnego i za jej pomocą powinno się dokonać zgłoszenia celnego wywożonego towaru. Karta 2 służy jedynie do celów statystycznych, a karta 3 przeznaczona jest dla zgłaszającego wywóz towarów.

Po zakupie towaru w Polsce należy z fakturą oraz towarem udać się do urzędu celnego, gdzie zostaną przygotowane dokumenty wywozowe (SAD). W dokumentach tych określona jest waga oraz wartość towaru. Po dotarciu do Norwegii należy udać się z towarem oraz z przygotowanym w Polsce dokumentem wywozowym SAD do norweskiego urzędu celnego, który zweryfikuje zgodność produktu oraz wypełni norweskie dokumenty celne. Na granicy opłacany jest również norweski VAT (czyli MVA) oraz cło – jeśli przewożony towar objęty jest tym podatkiem.

Szukasz więcej informacji na ten temat? Napisz do nas na post@norwegiaconsulting.pl.