Zakończenie współpracy Orkli w Rosji

Norweskie przedsiębiorstwo postanowiło zakończyć prowadzenie biznesu w Rosji. Doszło do sprzedaży wszystkich udziałów oraz nieruchomości, definitywnie kończąc „słodką” współpracę.

Już wiosną 2014 roku Norwegowie zapowiedzieli wycofanie swoich interesów z Rosji. Jako główną przyczynę podali wówczas zbyt niski wynik finansowy rosyjskich firm. Strata w 2013 roku w Rosji wynosiła już 2 miliardy rubli. W następnym roku nastąpił spadek aż o 14% do 8 miliardów rubli.

Biznes w Norwegii

Biznes w Norwegii

Kupcem 100% udziałów firmy została firma Słowianka z Biełgorodu. Ta sama firma kupiła też nieruchomości Orkli w Jekaterynburgu na Uralu. Słowianka jest jednym z największych producentów słodyczy w Rosji. Moc produkcyjna tego przedsiębiorstwa ma wartość ponad 100 000 ton rocznie. Sam zakład posiada już kilkanaście fabryk na całym terytorium Rosji.