Podwyżki dla branży paliwowej.

Rząd w Norwegii szykuje podniesienie podatków dla sektora gazu i ropy naftowej – podaje agencja Bloomberg. Parlament pragnie przez to zdobyć 520 mln dolarów (3 mld NOK), jak i również ostudzić przedsiębiorców z branży.

Kwota podatku od wydobycia ropy naftowej ma wzrosnąć z 50 na 51 procent, z utrzymaniem górnej stawki – 78 %. Minister finansów wyjaśnia, że konsekwencją podwyżki ma być mobilizacja koncernów wydobywczych do obniżenia kosztów.

Jednocześnie, zaostrzając przepisy podatkowe dla koncernów paliwowych, rząd planuje zmniejszenie podatków korporacyjnych innym gałęziom przemysłu – z 28 na 27 procent.

Największym przedsiębiorstwem z branży paliwowej w Norwegii jest państwowy Statoil. Spośród innych działających w sektorze, należy wymienić Total, Conoco Phillips, Royal Dutch Shell, czy BP.

Miejscami wydobycia ropy naftowej są przede wszystkim szelf kontynentalny, jak i platformy znajdujące się na Morzu Północnym, Morzu Norweskim, czy Morzu Barentsa. Wpływ sektora na norweską gospodarkę jest ogromny – dochody z niego wynoszą aż jedną trzecią całości zarobków państwa, co więcej daje ponad 140 tys. miejsc pracy.