OECD doradza Norwegii obniżenie podatków

Najnowszy raport OECD zaprezentowany w Oslo przez sekretarza generalnego OECD Angela Gurríę i norweską minister finansów Siv Jansen ukazuje ciekawe trendy ekonomiczne, porównujące nie tylko wyniki Norwegii na tle pozostałych krajów, ale również przedstawia w jaki sposób światowy kryzys odbił się na ekonomii tego kraju.

Biznes w Norwegii

Biznes w Norwegii

Główne przesłanie raportu jest pozytywne. Norweska gospodarka działa bardzo dobrze, generując wewnętrzny wzrost, który stanowi solidne zabezpieczenie na przyszłość i sprzyja dalszemu rozwojowi. Jednak raport stwierdza również, iż Norwegia musi kontynuować reformy sprzyjające wzrostowi i utrzymywać stabilność finansową, aby zapewnić dobrobyt w przyszłości.
Średni wzrost norweskiego PKB w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 0.6%(średnia w krajach OECD utrzymuje się na tym samym poziomie).

PKB na mieszkańca wynosi 65 700 Euro, prawie dwukrotnie więcej niż średnia OECD czyli 37 200 Euro.

Bezrobocie osiąga poziom 3.1%, ponad dwukrotnie mniej niż w krajach OECD (7.9%), przy czym bezrobocie długoterminowe – ponad 1 rok – dotknęło 0.3% mieszkańców kraju (średnia OECD 2.7%).

Angel Gurría podczas spotkania w Oslo powiedział: „Moja najważniejsza wiadomość jest taka, że dziś norweska gospodarka jest w świetnej kondycji. Pomimo niedawnego spowolnienia gospodarczego,wzrost PKB jest prognozowany na poziomie 2.5% w 2014 roku, z umiarkowaną inflacją i niskim, stabilnym poziomem bezrobocia. Przewidywany wzrost pozostaje nieco wyższy niż średnia OECD jako całości”.

Odpowiednio wykorzystywane bogate złoża ropy naftowej i prawidłowa polityka pieniężna ochroniły Norwegię przed recesją wywołaną przez kryzys finansowy i zapewniły jej mocne podstawy do ożywienia gospodarczego. Norwegia zasługuje na pochwałę za inteligentny i efektywny sposób zarządzania swoimi bogactwami naturalnymi. Efekt ten został w dużej mierze osiągnięty poprzez utworzenie funduszu emerytalnego (Government Pension Fund Global) – o wartości około 850 mld euro – i towarzyszącej mu reguły fiskalnej.

W zaprezentowanym raporcie omówiono wyzwania, jakim Norwegia będzie musiała stawić czoła w najbliższych latach. Wyrażono w nim uznanie dla determinacji tego kraju w działaniach mających na celu wzmocnienie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie nowych narzędzi ułatwiających decydentom przeciwdziałanie kryzysom finansowym i zarządzanie nimi, szczególnie w zakresie zagrożeń związanych z rynkiem mieszkaniowym. OECD rekomenduje kontynuację działań na rzecz eliminowania problemów finansowych związanych z wysokim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych, przy zmiennych stopach procentowych, poprzez dalsze działania na obszarze wskaźników wartości kredytu do wartości zabezpieczenia i sprawdzania zdolności kredytobiorców do obsługi zadłużenia.

Zdaniem OECD celem Norwegii powinno być stopniowe ograniczanie wysokości podatków, szczególnie poprzez ograniczenie wzrostu wydatków publicznych poniżej poziomu dochodu narodowego. Pomimo korzyści płynących z przychodów uzyskiwanych dzięki ropie naftowej ogólny poziom opodatkowania jest dość wysoki. Dynamikę gospodarki mogłoby zwiększyć obniżenie relatywnie wysokich stawek podatkowych (w większym stopniu niż przewidziano to w budżecie na 2014 rok) i towarzyszące mu zmniejszenie wzrostu wydatków publicznych.
OECD sugeruje, aby Norwegia zrobiła więcej w celu promocji przedsiębiorczości, która umożliwia zwiększenie produktywności i wsparcie dla osiągnięcia wyższego standardu życia, w kontekście spadku wydobycia ropy naftowej. Kluczowe znaczenie będzie mieć poparcie społeczne dla polityki na rzecz innowacyjności i silnej konkurencji.