Outsiderska Norwegia.

Autorzy stawiają odważną hipotezę i na kartach książki starają się ją wybronić. Czy faktycznie Norwegia i Szwajcaria są outsiderami integracji europejskiej?

Monografia kreśli skomplikowany charakter aktualnych relacji obu państw z Unią Europejską. Norwegia coraz trudniej radzi sobie z „half-in-option”, mimo że jest aktywnym członkiem EOG, natomiast Szwajcaria w ramach formuły integracji bez członkostwa napotyka na coraz większe bariery wraz z wyczerpywaniem się możliwości regulacji bilateralnych.

Autorzy tej niezwykle interesującej publikacji starają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te dwa niewielkie, zamożne państwa o otwartych i rozwiniętych gospodarkach przejawiają wciąż niechętny stosunek do procesu integracji europejskiej, dziejącego się w ramach Unii Europejskiej.

Bez-nazwy-1

„Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia, a Unia Europejska”

Popławski Dariusz, Starzyk-Sulejewska Joanna

Wydawnictwo: Scholar

Źródło: stat.podrecznikiszkolne.pl