Coraz mniej ludzi w Norwegii prowadzi gospodarstwa rolne i leśne

W ubiegłym roku w Norwegii 402 000 osób zamieszkiwała w gospodarstwach rolnych i leśnych. Od 2006 do 2014 roku liczba ta jednak spadła o 45 000.

Jak wynika z danych Norweskiej Statystyki (SSB), łącznie 185 700 posiadłości jest zarejestrowanych jako gospodarstwa rolne lub leśne, z czego 149 700 jest dodatkowo przystosowane do mieszkania w nich. W 2014 roku, jedna piąta tych posiadłości posiadających mieszkania były niezamieszkałe.

nature-301402_640

Łączna powierzchnia posiadłości rolnych i leśnych wyniosła 24,8 mln hektarów w 2014 roku, czyli średnio 130 ha na gospodarstwo. Grunty rolne stanowią ok. 4% wszystkich posiadłości, natomiast obszary leśne produkcyjne ok. 28%. Resztę zajmują inne typy, które obejmują bezproduktywne obszary leśne, tereny podmokłe, skały, nieużytki rolne, śródlądowe wody, drogi, itp. Jedna trzecia tych posiadłości zajmuje mniej niż 10 ha. Łącznie 172 700 posiadłości rolnych są w rękach prywatnych, 34 400 obiekty posiada właściciela lub współmałżonka właściciela o wykształceniu rolniczym lub leśnym, w tym 36 100 z edukacji rolnej i 3 700 z edukacji leśnej.

Większość gospodarstw rolnych i leśnych ma jednego właściciela. Spośród 28 000 posiadłości, które mają dwóch właścicieli, dwie trzecie są własnością współmałżonka. W sumie 9 000 obiektów posiada więcej niż dwóch właścicieli. Kobiety- właściciele średnio mają prawie 60 lat, natomiast mężczyźni 57 lat.