WAŻNE! ZMIANA POBORU OPŁAT ZA NORWESKIE DROGI

1 stycznia w Norwegii dojdzie do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących korzystania z dróg krajowych dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Przede wszystkim obowiązkowo należy zamontować w tych pojazdach nadajniki do poboru myta.

truck

Nowe przepisy dotyczą wszystkich przewoźników oferujących kursy przez Krainę Fiordów. Rygorystyczna kontrola będzie dokonywana przez policję oraz Zarząd Dróg Publicznych. Norweski rząd przewiduje bardzo surowe kary – ponad 8000 NOK za brak działającego urządzenia to jedna z łagodniejszych zadośćuczynień. Czas na dokonanie opłaty wynosi zaledwie trzy tygodnie. Po upłynięciu wyznaczonego okresu „łagodna” kara przeobrazi się w ostrzejszą, do której zostaną naliczone odsetki. Łączna kwota do zapłaty wyniesie wówczas już 12000 NOK.  Przy przyłapaniu na nieprzestrzeganiu przepisów po raz drugi w ciągu dwóch lat kierowca będzie zobowiązany zapłacić już większą sumę rozpoczynającą się od 16 000 NOK.

Aby uniknąć kary norweski rząd proponuje przewoźnikom zamówić elektroniczne urządzenia do monitorowania opłat, które będzie należało obowiązkowo umieścić na wewnętrznej stronie prawej szyby. Dodatkowo, zaleca się firmom podpisanie umowy z chociaż jednym operatorem systemów opłat drogowych.  Należy to zrobić jak najszybciej, a nabycie urządzeń oraz podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów będzie możliwe również na granicy Norwegii do końca roku 2014.