Samodzielne wpłaty zaliczek od norweskiej emerytury?

Czy podatnik otrzymujący norweską emeryturę musi płacić podatek w Polsce, jeśli mieszka w tym kraju?

 Przez 11 lat (1993-2004) podatnik był zatrudniony w Norwegii na stanowisku wykładowcy na wyższej uczelni. W tym czasie zapracował na emeryturę, która była wysyłana do Polski bez odtrącania podatku. W kraju natomiast pobierana była należność od norweskiej emerytury, a także od przychodów krajowych.

Z początkiem 2010 roku, w Norwegii zaczęła obowiązywać nowa ustawa, mówiąca o opodatkowaniu emerytur obywateli norweskich oraz posiadaczy innego obywatelstwa, rezydujących poza granicami Królestwa Norwegii. To oznacza, że na omawianego tu podatnika, posiadającego podwójne obywatelstwo, nałożony został obowiązek płacenia podatku w Norwegii w wysokości 15%.

Ten obliczył, że w Polsce musi zapłacić jedynie 3-procentowy podatek, ze względu na opłaty w Norwegii. Poznańska izba również wypowiedziała się w temacie: emeryturę bądź rentę rozumie się jako sumę świadczeń emerytalnych/rentowych, również emerytur kapitałowych razem z wzrostami i dodatkami, z odjęciem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Sytuacja została rozwiązana – podatnik za każdy miesiąc  otrzymywania dochodu musi samodzielnie uregulować zaliczki na podatek dochodowy, przy zastosowaniu najniższej stawki podatkowej określonej w skali PIT – 18 procent. Czynność ta ma być w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca po otrzymaniu przychodu. Kwoty muszą zostać wpłacone na konto urzędu podatkowego odpowiadającego miejscu zamieszkania podatnika.