Rosnąca popularność walut skandynawskich

Coraz częściej polskie przedsiębiorstwa handlując z krajami skandynawskimi rozliczają się w walutach zagranicznych. Polacy wybierają wówczas lokalne waluty np. korony norweskie lub szwedzkie. Rosnąca popularność walut skandynawskich jest wynikiem zwracania większej uwagi na rynki północnej Europy.

Spada również dysproporcja pomiędzy wahaniami dolara lub euro w stosunku do mniej popularnych walut. Już teraz polskie przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw miesięcznie wydają ponad milion koron. Waluty te są w pewnym sensie bezpieczniejsze od polskiej złotówki, ponieważ dotyczą bardziej rozwiniętych gospodarek.

599987_72438734

Zapotrzebowanie na korony norweskie i szwedzkie może osiągać aż setki milionów. Potencjał tych walut stale rośnie. Zmienność na koronach jest bardzo duża ze względu na rozmiar rynku, który jest zdecydowanie mniejszy niż rynek dolara czy euro.

W przyszłości nawet duże przedsiębiorstwa mogą być zainteresowane dokonywaniem interesów w tych walutach. Obecnie nawet część firm, które rozliczały się ze Skandynawią w dolarach, teraz przechodzi na korony. To idealna alternatywa dla handlu z Unią Europejską czy też Rosją.