Rejestracja przedsiębiorstwa w Norwegii.

Ze względu na rosnące zainteresowanie krajem z niezwykle wysokimi płacami, proces zakładania firmy w Norwegii jest prosty i prawie nie wymaga formalności.

Założenie przedsiębiorstwa o dowolnej formie prawnej wymaga rejestracji w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych (Enhetsregisteret). Czynność ta jest całkowicie bezpłatna, i aby jej dokonać, należy jedynie wypełnić pierwszą część Zintegrowanego Wniosku Rejestracyjnego (Samordnet registermelding), a także dołączyć wymagane dokumenty. Formularz można znaleźć na stronie internetowej Brønnøysundregistrene. Następnie, dokument zawierający właściwe dane trzeba przesłać na adres Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret.

Dalej firmie przydziela się numer organizacyjny, składający się z dziewięciu cyfr. Jest on konieczny do m.in. otworzenia konta bankowego lub zatrudnienia pracowników. Ponadto numer powinien znajdować się na wszystkich dokumentach firmowych. Używa się go także w kontaktach z urzędami.

Wspomniany wyżej wniosek, jeśli wymagany, może również służyć do rejestracji w innych instytucjach:
• Rejestr Pracodawców i Pracobiorców – NAV – AA Registeret
• Rejestr Przedsiębiorstw – Foretaksregisteret
• Rejestr Podatników VAT – Merverdiavgiftsmanntallet
• Rejestr Firm i Przedsiębiorstw Norweskiego Biura Statystycznego – Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister
• Rejestr Fundacji – Stiftelsesregisteret
• Rejestr Spółek z o.o. Norweskiego Dyrektoriatu ds. Podatków – Skattemanntallet for etterskudds¬pliktige. 

W Samordnet registermelding można znaleźć informacje dotyczące wymogu bądź możliwości rejestracji podmiotu w różnych rejestrach. Istnieje również instrukcja pomocna przy wypełnianiu wniosku, dostępna na stronie Brønnøysundregistrene.

Przedsiębiorstwo musi zostać wpisane do Rejestr Podatników VAT, kiedy jego obrót w ostatnim roku przekroczy 50 tys. NOK. Firmy zagraniczne, które nie posiadają stałej siedziby w Norwegii, mogą dokonać rejestracji jedynie za pośrednictwem norweskiego reprezentanta (osoby lub firmy z norweskim adresem).

Wymóg rejestracji w Foretakregistret obejmuje wszystkie firmy (norweskie oraz zagraniczne) działające na terytorium kraju. Jedyny wyjątek stanowią firmy jednoosobowe, zatrudniające poniżej 5 pracowników lub nie zajmujące się odsprzedażą towarów.

Wpis do Rejestru Przedsiębiorstw kosztuje 6 000 NOK, gdy dokonywany jest w formie papierowej lub 5 000 NOK w formie elektronicznej.

Chcąc zgłosić zmiany związane z prowadzeniem działalności można użyć Zintegrowanego Wniosku Rejestracyjnego. Rejestry wymieniają się danymi dotyczącymi wszelkich zmian wprowadzonych przez poszczególne podmioty. Powoduje to, że nie trzeba składać osobnych wniosków do różnych rejestrów.