Norweskie podatki nie takie straszne

money-256312_1280Współczynnik tax-to-GDP, czyli procentowy udział dochodów z podatków w PKB, spadł w Norwegii do 42,2 procenta za rok 2012. Kraina fiordów, która ma reputację kraju z horrendalnie wysokimi podatkami, ma obecnie mniejsze podatki niż Francja czy Włochy.

Norwegia jest, według badania Eurostatu, jednym z zaledwie ośmiu europejskich krajów na trzydzieści, które zanotowały spadek współczynnika. Spadł on z 42,7 procenta w 2011 roku do 42,2 procenta w  2012 roku. Jest to najwyższe obniżenie się stopy, oprócz Portugalii.

Najwyższym obciążeniem podatkowym może pochwalić się Szwecja, której stawka podatku za pracę wynosi 58,6 procent.

Jeśli weźmiemy pod uwagę Unię Europejską, współczynnik podatków jako procent PKB wyniósł 39,4 procent w 2012 roku, natomiast w krajach strefy euro – 40,4 procent.

Źródło: thelocal.no