Kiedy wynagrodzenia Polaków dogonią norweską rzeczywistość?

Według danych Eurostatu Polska jest na 6 miejscu najmniej zarabiających społeczeństw w Europie. Mniejsze wynagrodzenia otrzymują tylko pracownicy z Litwy, Łotwy, Węgier, Bułgarii oraz Rumunii.

– Jeżeli wynagrodzenia będą realnie wzrastać o 3% rocznie, to według moich wyliczeń przeciętnego Europejczyka dogonimy w 2044 roku. – szacuje członek Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, prof. Mieczysław Kabaj.

635500999874122244

 

Źródło: Eurostat

Profesor wspomina, że nasza wydajność w pracy jest dwukrotnie mniej nagradzana i to może spowodować ucieczkę ludzi do innych, bogatszych państw w Europie.

Według danych Eurostatu w Norwegii średnie roczne zarobki netto w 2013 roku wynosiły ok. 47500 €, natomiast w Polsce jest to jedynie ok. 7400. Różnica podanych wynagrodzeń jest wielka i skłania młodych ludzi do szukania wysokich zarobków na norweskiej ziemi.