Identyfikator Byggekort – nurtujące pytania.

Posiadanie identyfikatora Byggekort jest obowiązkowe dla pracowników branży budowlanej. O tym, jak zamówić dokument Byggekort pisaliśmy już wcześniej. Jednakże pozostaje jeszcze kilka kwestii jakie należy poruszyć, omawiając ten temat.

Istotne są koszty wyrobienia dokumentu oraz jego okres ważności. Suma jaką trzeba przeznaczyć na identyfikator wynosi 114 NOK łącznie z podatkiem VAT. Co do ważności, to zazwyczaj równa się on czasowi zatrudnienia, lecz nigdy nie przekracza 2 lat. Po tym okresie lub w przypadku wcześniejszego zakończenia współpracy należy dokument zwrócić do Oberthur Technologies,aby został zniszczony.

Zgubienie lub kradzież dokumentów to przykry wypadek, który może zdarzyć się każdemu. Wtedy trzeba się zwrócić do pracodawcy, a ten z kolei musi zgłosić incydent w Oberthur Technologies, aby unieważnić stary identyfikator i rozpocząć procedurę wyrabiania nowego. Jednak jeśli nieważny już dokument odnajdzie się, należy odesłać go do Oberthur, w celu zniszczenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie na krótki czas, również muszą posiadać dokument. Wydaje się to zbędne, jednakże za jego brak obowiązują dość wysokie sankcje. Pracodawca (również firma jednoosobowa), który nie zamówi dla pracownika identyfikatora otrzyma nakaz wykonania tej czynności w wyznaczonym terminie. W przypadku jego przekroczenia, Inspekcja Pracy może wstrzymać prace budowlane. Czasem nawet, w rażących przypadkach, Inspekcja ma możliwość zgłoszenia pracodawcy na policję. Wtedygrozi mu nawet do 3 miesięcy wiezienia. Kary obowiązują też w wypadku przekazywania identyfikatorów osobom trzecim.

Choć zamawianie identyfikatora nie jest procesem długim, to jednak rejestracja we wszystkich niezbędnych instytucjach może się przeciągać. To powoduje,że pracodawcy często rezygnują z dokumentów dla pracowników, co z kolei skutkuje zamknięciem placu budowy. Chcąc zadowolić Inspekcję Pracy oraz dotrzymać wszystkich terminów, można rozpocząć proces rejestracji. Wtedy, jeśli przedsiębiorstwo potrafi to udokumentować, instancja kontrolna powinna spojreć na firmę przychylnym okiem. Oznacza to, że w trakcie oczekiwaniana identyfikator praca na budowie nie jest zabroniona.