Zeznanie podatkowe za 2016 rok

Każdy, kto mieszkał i pracował w 2016 roku w Norwegii ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego, w którym wykaże swoje dochody. Jeżeli podatnik nie złoży stosownego dokumentu, Urząd Podatkowy (Skatteetaten) nalicza podatek według własnej dokumentacji. Bardzo często podatek wyliczony przez urząd jest znacznie wyższy od niezbędnego minimum. Wiele osób płaci zbyt wysokie podatki, ponieważ w odpowiednim czasie nie składa do urzędu stosownej dokumentacji.

Pamiętaj, że do 30.04 masz czas na złożenie zeznania. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, zeznanie podatkowe musisz złożyć do 31.05.2017 roku.

Jakie ulgi podatkowe mi przysługują?

Polacy, którzy pracują w Norwegii lub prowadzą tam działalność mają prawo do skorzystania z ulg podatkowych. Jeśli pracujesz w Norwegii na etacie nie dłużej niż 2 lata, możesz odliczyć 10% podatku od dochodu z tytułu zatrudnienia. Osoby, które odwiedzają regularnie w ciągu roku współmałżonka i dzieci w Polsce, mogą ubiegać się o status Pendler. Nawet osoby samotne, po spełnieniu określonych wymogów, mogą starać się o tego rodzaju ulgę podatkową. Ci, którzy mieszkają na stałe w Norwegii mogą odliczyć m.in. kwotę wolną od podatku, koszty dojazdów do pracy, koszty przedszkola czy świetlicy w zeznaniu zwykłym. Warto pamiętać, że każdy może skorzystać z dodatku, jakim jest druga klasa podatkowa przy każdym rodzaju rozliczenia.

Kompletowanie dokumentów do zeznania rocznego

Jeśli wiesz już, jakie ulgi podatkowe w danym roku rozliczeniowym Ci przysługują, zacznij jak najszybciej kompletować odpowiednie dokumenty.  Niestety, czas oczekiwania na wydanie niektórych wymaganych dokumentów może się bardzo często wydłużyć nawet do kilku tygodni. Jeśli wiesz, że nie będziesz w stanie skompletować wszystkich dokumentów na czas, lepiej od razu poproś Urząd o przedłużenie terminu na dostarczenie załączników. Wniosek należy złożyć przez Altinn.no w języku norweskim lub angielskim. 

Składanie zeznania rocznego na altinn.no

Pamiętaj, żeby sprawdzić odpowiednie wcześniej czy posiadasz aktywne kody MinID i prawidłowe hasło do zalogowania. Jeśli nie masz kodów lub są one nieaktywne, należy zamówić nowe kody MinID.  Czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia to około 7 dni. Nowe kody MinID przychodzą na adres zamieszkania zgłoszony do urzędu.  W przypadku błędnego hasła, należy zresetować konto. Hasło i kody MinID są niezbędne do zalogowania się na altinn.no. Bez dostępu do konta, nie będziesz mógł złożyć elektronicznego zeznania podatkowego.

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, a my pomożemy Ci uzyskać maksymalny zwrot podatku!

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Renholdskort

Renholdskort – co to jest?

Renholdskort to rodzaj identyfikatora używany w branży sprzątającej. Poświadcza on, że dana osoba jest pracownikiem zweryfikowanej, legalnej firmy. Przed możliwością wyrobienia Renholdskort dla swych pracowników, firma musi przejść państwową autoryzację przeprowadzaną przez Norweską Jednostkę Inspekcji Pracy. Ważne są jedynie te identyfikatory, które zostały wydane przez Oberthur Technologies.

cleaning-532411_1920

Co zawiera Renholdskort?

 • Nazwę firmy
 • Numer firmy nadany w procesie rejestracji (organisasjonsnummer)
 • Podstawowe dane właściciela firmy
 • Termin ważności karty
 • Dane wystawiającego kartę

Jak używać Renholdskort?

Przede wszystkim identyfikatora nie wolno udostępniać osobom postronnym. Identyfikatory są przypisane konkretnym pracownikom, po odejściu z pracy danej osoby, jego identyfikator powinien zostać zutylizowany, a obowiązek dopilnowania tej czynności leży na pracodawcy.

Renholdskort musi być przypięty w widocznym miejscu, a w razie zgubienia lub kradzieży, fakt ten powinien być zgłoszony Oberthur Technologies, czyli instytucji wydającej kartę. Taki identyfikator zostaje unieważniony, a na jego miejsce wyrabiany jest nowy. Niewyposażenie pracowników w identyfikatory lub przekazanie ich osobom postronnym zagrożone jest karą grzywny, a nawet więzienia.

Zamawianie Renholdskort

Zamówić identyfikator można za pomocą strony www.renholdskort.no lub wysyłając formularz na adres Oberthur Technologies, Renholdskort, Postboks 8113, 4068 Stavanger.

Formularze można pobrać w Biurze Inspekcji Pracy, albo centrum usług dla pracowników zagranicznych. Aby wyrobić kartę, firma musi być zarejestrowana, albo przechodzić proces rejestracji w krajowym rejestrze podmiotów wykonujących działalność sprzątającą. Należy być też zarejestrowanym w rejestrze płatników VAT, podmiotów gospodarczych Enhetsregisteret oraz pracowników i pracodawców AA lub dla zagranicznych firm SFU. Jeśli firma nie jest własnością samodzielnego przedsiębiorcy, to należy wyznaczyć jedną osobę pracującą w firmie, która zajmie się zamawianiem identyfikatorów. Śledzenie postępów w sprawie wniosku jest możliwe na stronie renholdskort.no za pomocą danych, które otrzymamy mailem. Decyzja o przyznaniu identyfikatora zapada w ciągu tygodnia.

Co trzeba dołączyć do wypełnionego wniosku?

 • Skan zdjęcia legitymacyjnego (twarzą na wprost, bez okularów i nakrycia głowy, nie starsze niż 3 lata).
 • Skan podpisu właściciela karty.
 • Skan jednego z dokumentów: paszportu/ dowodu osobistego/ prawa jazdy/ karty bankowej ze zdjęciem.

Unieważnianie identyfikatora

Renholdskort trzeba unieważnić w przypadku zajścia poniższych okoliczności:

 • Pracownik kończy pracę w firmie.
 • Firma zostaje kupiona przez inną firmę.
 • Firma łączy się z innym przedsiębiorstwem.
 • Firma zmienia formę organizacyjną.
 • Identyfikator zostanie zgubiony lub skradziony.

Unieważnianie identyfikatora jest stosunkowo proste, wystarczy zalogować się na stronie internetowej za pomocą otrzymanych przy zamawianiu karty logina i hasła, wybrać odpowiedni identyfikator w zakładce „mine kort” i zaznaczyć opcję „makulert”. Następnie, jeśli identyfikator nie został skradziony, lub zgubiony, powinniśmy wysłać go na adres:
Oberthur Technologies, Renholdskort, Postboks 8113, 4060 Stavanger.

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, abyśmy pomogli Ci zdobyć identyfikator Renholdskort.

Czym jest Byggekort?

Zgodnie z ustawą Ministerstwa Pracy i Integracji Społecznej od 1 stycznia 2008 roku każdy pracownik branży budowlanej powinien mieć identyfikator branżowy (nor. Byggekort).

Byggekort to karta identyfikacyjna, którą każdy pracownik budowlany jest zobowiązany nosić przy sobie podczas wykonywania prac budowlanych. Jeżeli nie masz przy sobie karty Byggekort, to w razie kontroli Inspekcji Pracy możesz otrzymać karę. Byggekort jest potrzebna po to, żeby szybko zidentyfikować pracownika oraz firmę, dla której pracuje.

599987_72438734

Kto powinien zatroszczyć się o wyrobienie karty Byggekort?

Pracodawca powinien wyrobić dla siebie i swoich pracowników identyfikator Byggekort.

Dotyczy to m.in.:

 • Firmy jednoosobowych, które pracują na placach budowy;
 • Firmy norweskie oraz zagraniczne, które pracują na placach budowy;
 • Rzemieślnicy, którzy zajmują się budową i remontami domów lub domków prywatnych właścicieli;
 • Osoby, które pracują regularnie na terenie budowy;
 • Agencje pośrednictwa pracy, które zatrudniają pracowników do pracy na budowie.

W pracy Byggekort trzeba mieć zawsze ze sobą.

Jeżeli jesteś zatrudniony w kilku firmach budowlanych musisz mieć kartę Byggekort w każdej z tych firm.

Aby zamówić Byggekort należy zarejestrować się w:

– Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (nor. Enhetsregisteret),
– Rejestrze płatników VAT (nor. Merverdiavgiftsregisteret),
– Rejestrze ludności (nor. Folkeregisteret),
– Rejestrze Pracodawców i Pracowników (Aa-registeret, dotyczy firm zatrudniających pracowników),

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, abyśmy pomogli Ci zdobyć identyfikator Byggekort.