Archiwa kategorii: Wiadomości Norwegia

W jak sposób uniknąć niedopłaty podatku w 2015 roku?

Najlepszym sposobem na uniknięcie dopłacania do podatku po rozliczeniach podatkowych za rok 2014 jest zwiększenie pobieranej zaliczki przez pracodawcę.

money-256312_1280Rozliczenia podatkowe z tego roku pokazały, że aż ponad 400 tys. podatników będzie musiało dopłacić prawie 5,5 mld NOK (średnio na osobę ok. 13,5 tys. NOK do zapłaty), ponieważ rok wcześniej znaleźli się nie w tej klasie podatkowej, w której powinni rzeczywiście być.

By temu przeciwdziałać należy trafić do wyższej klasy podatkowej. Jak tego dokonać? Wystarczy poprosić naszego pracodawcę, o odprowadzanie większej kwoty od pensji. Podatek zostanie formalnie zwiększony, gdy zmienisz swoją tegoroczną kartę podatkową na portalu Skatteetaten. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy dostali w pracy podwyżkę – oni powinni zdecydowanie zmienić wysokość odprowadzanego podatku.

Przeprowadzone przez nas działania powinny skutkować uniknięciem dodatkowej płatności i możliwością otrzymania pokaźnego zwrotu.

Co przyciąga polaków do Norwegii?

Norwegia jest znana z pięknych zórz polarnych, majestatycznych fiordów, reniferów i zimowych, górskich kurortów. Z drugiej strony pensje w Kraju Wikingów należą do najwyższych na świecie. Co tak naprawdę przyciąga imigrantów do Norwegii?

Dla Polaków najistotniejszy jest rok 2004, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, dzięki czemu możemy swobodnie przemieszczać się i pracować w różnych miejscach. To wówczas zaczęła się masowa emigracja.

Do Norwegii przeprowadza się również wielu Szwedów. Dzieje się tak, ponieważ różnice między tymi krajami są niewielkie oraz języki są bardzo do siebie podobne.

Istotną rolę odgrywa wzrost liczby ludności. Z krajów, w których notuje się duży przyrost naturalny, emigruje więcej ludzi. Innymi ważnymi czynnikami są wojny czy też katastrofy naturalne.

Najważniejszy pozostaje jednak aspekt ekonomiczny. Możliwość znalezienia dobrej pracy za granicą jest najczęstszym powodem emigracji. Gdyby w Polsce bezrobocie było na niskim poziomie, to zapewne nie wyjeżdżalibyśmy do Wielkiej Brytanii czy Norwegii. Także wysokość dochodów jest ważna przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe. Im mniej można zrobić w kraju ojczystym, tym większe prawdopodobieństwo, że więcej osób zdecyduje się na emigrację.

OECD doradza Norwegii obniżenie podatków

Najnowszy raport OECD zaprezentowany w Oslo przez sekretarza generalnego OECD Angela Gurríę i norweską minister finansów Siv Jansen ukazuje ciekawe trendy ekonomiczne, porównujące nie tylko wyniki Norwegii na tle pozostałych krajów, ale również przedstawia w jaki sposób światowy kryzys odbił się na ekonomii tego kraju.

Biznes w Norwegii

Biznes w Norwegii

Główne przesłanie raportu jest pozytywne. Norweska gospodarka działa bardzo dobrze, generując wewnętrzny wzrost, który stanowi solidne zabezpieczenie na przyszłość i sprzyja dalszemu rozwojowi. Jednak raport stwierdza również, iż Norwegia musi kontynuować reformy sprzyjające wzrostowi i utrzymywać stabilność finansową, aby zapewnić dobrobyt w przyszłości.
Średni wzrost norweskiego PKB w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 0.6%(średnia w krajach OECD utrzymuje się na tym samym poziomie).

PKB na mieszkańca wynosi 65 700 Euro, prawie dwukrotnie więcej niż średnia OECD czyli 37 200 Euro.

Bezrobocie osiąga poziom 3.1%, ponad dwukrotnie mniej niż w krajach OECD (7.9%), przy czym bezrobocie długoterminowe – ponad 1 rok – dotknęło 0.3% mieszkańców kraju (średnia OECD 2.7%).

Angel Gurría podczas spotkania w Oslo powiedział: „Moja najważniejsza wiadomość jest taka, że dziś norweska gospodarka jest w świetnej kondycji. Pomimo niedawnego spowolnienia gospodarczego,wzrost PKB jest prognozowany na poziomie 2.5% w 2014 roku, z umiarkowaną inflacją i niskim, stabilnym poziomem bezrobocia. Przewidywany wzrost pozostaje nieco wyższy niż średnia OECD jako całości”.

Odpowiednio wykorzystywane bogate złoża ropy naftowej i prawidłowa polityka pieniężna ochroniły Norwegię przed recesją wywołaną przez kryzys finansowy i zapewniły jej mocne podstawy do ożywienia gospodarczego. Norwegia zasługuje na pochwałę za inteligentny i efektywny sposób zarządzania swoimi bogactwami naturalnymi. Efekt ten został w dużej mierze osiągnięty poprzez utworzenie funduszu emerytalnego (Government Pension Fund Global) – o wartości około 850 mld euro – i towarzyszącej mu reguły fiskalnej.

W zaprezentowanym raporcie omówiono wyzwania, jakim Norwegia będzie musiała stawić czoła w najbliższych latach. Wyrażono w nim uznanie dla determinacji tego kraju w działaniach mających na celu wzmocnienie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie nowych narzędzi ułatwiających decydentom przeciwdziałanie kryzysom finansowym i zarządzanie nimi, szczególnie w zakresie zagrożeń związanych z rynkiem mieszkaniowym. OECD rekomenduje kontynuację działań na rzecz eliminowania problemów finansowych związanych z wysokim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych, przy zmiennych stopach procentowych, poprzez dalsze działania na obszarze wskaźników wartości kredytu do wartości zabezpieczenia i sprawdzania zdolności kredytobiorców do obsługi zadłużenia.

Zdaniem OECD celem Norwegii powinno być stopniowe ograniczanie wysokości podatków, szczególnie poprzez ograniczenie wzrostu wydatków publicznych poniżej poziomu dochodu narodowego. Pomimo korzyści płynących z przychodów uzyskiwanych dzięki ropie naftowej ogólny poziom opodatkowania jest dość wysoki. Dynamikę gospodarki mogłoby zwiększyć obniżenie relatywnie wysokich stawek podatkowych (w większym stopniu niż przewidziano to w budżecie na 2014 rok) i towarzyszące mu zmniejszenie wzrostu wydatków publicznych.
OECD sugeruje, aby Norwegia zrobiła więcej w celu promocji przedsiębiorczości, która umożliwia zwiększenie produktywności i wsparcie dla osiągnięcia wyższego standardu życia, w kontekście spadku wydobycia ropy naftowej. Kluczowe znaczenie będzie mieć poparcie społeczne dla polityki na rzecz innowacyjności i silnej konkurencji.