Archiwa autora: admin

Coraz mniej ludzi w Norwegii prowadzi gospodarstwa rolne i leśne

W ubiegłym roku w Norwegii 402 000 osób zamieszkiwała w gospodarstwach rolnych i leśnych. Od 2006 do 2014 roku liczba ta jednak spadła o 45 000.

Jak wynika z danych Norweskiej Statystyki (SSB), łącznie 185 700 posiadłości jest zarejestrowanych jako gospodarstwa rolne lub leśne, z czego 149 700 jest dodatkowo przystosowane do mieszkania w nich. W 2014 roku, jedna piąta tych posiadłości posiadających mieszkania były niezamieszkałe.

nature-301402_640

Łączna powierzchnia posiadłości rolnych i leśnych wyniosła 24,8 mln hektarów w 2014 roku, czyli średnio 130 ha na gospodarstwo. Grunty rolne stanowią ok. 4% wszystkich posiadłości, natomiast obszary leśne produkcyjne ok. 28%. Resztę zajmują inne typy, które obejmują bezproduktywne obszary leśne, tereny podmokłe, skały, nieużytki rolne, śródlądowe wody, drogi, itp. Jedna trzecia tych posiadłości zajmuje mniej niż 10 ha. Łącznie 172 700 posiadłości rolnych są w rękach prywatnych, 34 400 obiekty posiada właściciela lub współmałżonka właściciela o wykształceniu rolniczym lub leśnym, w tym 36 100 z edukacji rolnej i 3 700 z edukacji leśnej.

Większość gospodarstw rolnych i leśnych ma jednego właściciela. Spośród 28 000 posiadłości, które mają dwóch właścicieli, dwie trzecie są własnością współmałżonka. W sumie 9 000 obiektów posiada więcej niż dwóch właścicieli. Kobiety- właściciele średnio mają prawie 60 lat, natomiast mężczyźni 57 lat.

Spadek eksportu z Norwegii

W maju eksport towarów z Norwegii sięgnął 67,3 mld NOK. Oznacza to spadek o 5,5% w porównaniu z majem 2014 roku. Przypuszcza się, że jest to spowodowane niższymi cenami ropy oraz spadkiem eksportu produktów naftowych. Import natomiast wyniósł 45,5 mld NOK, co oznacza wzrost o 0,9%.

appliance-2256_640

Wartość eksportu ropy naftowej wyniosła 18 mld NOK w maju czyli spadek o 15,9% w porównaniu z majem ubiegłego roku. Zanotowana obniżka jest spowodowana głównie niższymi cenami ropy naftowej. Średnia cena za baryłkę wyniosła 489 NOK, co oznacza wzrost od kwietnia, ale jednocześnie spadek o 25% w porównaniu z majem 2014 roku.

Łącznie eksport wyniósł 36,7 mln baryłek. Dało to wartość na tym samym poziomie jak w zeszłym roku. Eksport gazu ziemnego również spadł o 3,5% osiągając poziom 16,1 mld. Do wzrostu eksportu ryb przyczyniła się wysoka cena dorsza. Całkowita jego wartość wyniosła 238 mln NOK, podczas gdy eksport solonego dorsza wzrósł o 57,4% i wyniósł 152 mln NOK. Eksport świeżego, całego dorsza również poszedł w górę, podczas gdy mrożone dorsze spadły nieco w dół.

Statoil będzie płacił za emisję dwutlenku węgla

Sześć europejskich firm naftowych i gazowych, w tym norweski gigant Statoil, będą płacili za emisję CO2. We wspólnym komunikacie prasowym, menadżerowie tych firm (BG Group, BP, Shell, Total, ENI, Statoil) wydali prośbę do ONZ o ustalenie cen za emisję szkodliwego gazu na rynku globalnym.

Planowane jest ustalenie kosztów na szczycie klimatycznym, który ma odbyć się w Paryżu w grudniu bieżącego roku.

euro

Firmy naftowe przyznają jednogłośnie, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest dla nich sporym wyzwaniem, tym bardziej że zapotrzebowanie na energię wzrasta w skali świata. Wierzą także, że odpowiedni system cen węgla zniechęci do korzystania z paliw kopalnych. Prezesi spółek uważają, że ich obecność przy stole ONZ pomoże przy określeniu odpowiednich opłat.