Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

WAŻNE! ZMIANA POBORU OPŁAT ZA NORWESKIE DROGI

1 stycznia w Norwegii dojdzie do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących korzystania z dróg krajowych dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Przede wszystkim obowiązkowo należy zamontować w tych pojazdach nadajniki do poboru myta.

truck

Nowe przepisy dotyczą wszystkich przewoźników oferujących kursy przez Krainę Fiordów. Rygorystyczna kontrola będzie dokonywana przez policję oraz Zarząd Dróg Publicznych. Norweski rząd przewiduje bardzo surowe kary – ponad 8000 NOK za brak działającego urządzenia to jedna z łagodniejszych zadośćuczynień. Czas na dokonanie opłaty wynosi zaledwie trzy tygodnie. Po upłynięciu wyznaczonego okresu „łagodna” kara przeobrazi się w ostrzejszą, do której zostaną naliczone odsetki. Łączna kwota do zapłaty wyniesie wówczas już 12000 NOK.  Przy przyłapaniu na nieprzestrzeganiu przepisów po raz drugi w ciągu dwóch lat kierowca będzie zobowiązany zapłacić już większą sumę rozpoczynającą się od 16 000 NOK.

Aby uniknąć kary norweski rząd proponuje przewoźnikom zamówić elektroniczne urządzenia do monitorowania opłat, które będzie należało obowiązkowo umieścić na wewnętrznej stronie prawej szyby. Dodatkowo, zaleca się firmom podpisanie umowy z chociaż jednym operatorem systemów opłat drogowych.  Należy to zrobić jak najszybciej, a nabycie urządzeń oraz podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów będzie możliwe również na granicy Norwegii do końca roku 2014.

Stan korupcji w Norwegii i Polsce

Co roku organizowany jest ranking dotyczący szerzenia się korupcji w poszczególnych krajach. Nie jest to jednak dokładna ocena przyjętych propozycji czy zleceń korupcji, lecz stopień jej odczuwania przez obywateli. Organizowany jest dla 175 krajów, do których należy również Norwegia.

Państwa Skandynawskie takie jak Dania, Finlandia, Szwecja oraz Norwegia większości przeprowadzonych badań utrzymują stałe pozycje w pierwszej czołówce. Norwegia w tym roku uplasowała się na pozycji 5., otrzymując tym samym 86 punktów. Porównując poprzednie lata, sytuacja praktycznie nie ulega zmianie. W roku 2013 Norwegowie osiągnęli taką samą liczbę punktów (86), a w roku poprzedzającym nawet 85. Do maksymalnej liczby 100 zabrakło im w tym roku jedynie 14 punktów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Porównując Polskę do Norwegii, nasz kraj osiągnął nieco gorsze wyniki, lecz z każdym rokiem widoczna jest poprawa w państwie. W roku 2014 Polacy osiągnęli wynik 61 punktów, co daje nam już 35 pozycję w porównaniu z rokiem wcześniejszym, gdzie zdobyliśmy o jeden punkt mniej. W roku 2012 osiągnęliśmy 58 punktów. Biorąc pod uwagę naszych sąsiadów to bardzo dobry wynik. Czesi zdobyli 53 miejsce, Ukraińcy 142, a Rosjanie 136.

W wyniku przeprowadzenia rankingu do najbardziej skorumpowanych państw należą przede wszystkim państwa afrykańskie i azjatyckie, takie jak Somalia, Korea Północna, Sudan, Afganistan.