Miesięczne archiwum: Maj 2014

Identyfikator Byggekort – nurtujące pytania.

Posiadanie identyfikatora Byggekort jest obowiązkowe dla pracowników branży budowlanej. O tym, jak zamówić dokument Byggekort pisaliśmy już wcześniej. Jednakże pozostaje jeszcze kilka kwestii jakie należy poruszyć, omawiając ten temat.

Istotne są koszty wyrobienia dokumentu oraz jego okres ważności. Suma jaką trzeba przeznaczyć na identyfikator wynosi 114 NOK łącznie z podatkiem VAT. Co do ważności, to zazwyczaj równa się on czasowi zatrudnienia, lecz nigdy nie przekracza 2 lat. Po tym okresie lub w przypadku wcześniejszego zakończenia współpracy należy dokument zwrócić do Oberthur Technologies,aby został zniszczony.

Zgubienie lub kradzież dokumentów to przykry wypadek, który może zdarzyć się każdemu. Wtedy trzeba się zwrócić do pracodawcy, a ten z kolei musi zgłosić incydent w Oberthur Technologies, aby unieważnić stary identyfikator i rozpocząć procedurę wyrabiania nowego. Jednak jeśli nieważny już dokument odnajdzie się, należy odesłać go do Oberthur, w celu zniszczenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie na krótki czas, również muszą posiadać dokument. Wydaje się to zbędne, jednakże za jego brak obowiązują dość wysokie sankcje. Pracodawca (również firma jednoosobowa), który nie zamówi dla pracownika identyfikatora otrzyma nakaz wykonania tej czynności w wyznaczonym terminie. W przypadku jego przekroczenia, Inspekcja Pracy może wstrzymać prace budowlane. Czasem nawet, w rażących przypadkach, Inspekcja ma możliwość zgłoszenia pracodawcy na policję. Wtedygrozi mu nawet do 3 miesięcy wiezienia. Kary obowiązują też w wypadku przekazywania identyfikatorów osobom trzecim.

Choć zamawianie identyfikatora nie jest procesem długim, to jednak rejestracja we wszystkich niezbędnych instytucjach może się przeciągać. To powoduje,że pracodawcy często rezygnują z dokumentów dla pracowników, co z kolei skutkuje zamknięciem placu budowy. Chcąc zadowolić Inspekcję Pracy oraz dotrzymać wszystkich terminów, można rozpocząć proces rejestracji. Wtedy, jeśli przedsiębiorstwo potrafi to udokumentować, instancja kontrolna powinna spojreć na firmę przychylnym okiem. Oznacza to, że w trakcie oczekiwaniana identyfikator praca na budowie nie jest zabroniona.

Jak zamówić identyfikator Byggekort?

Polacy w swoich wyprawach zarobkowych często decydują się na Norwegię. Tam natomiast najczęściej znajdują zatrudnienie na budowie. Ze względu na tak duże zainteresowanie tą branżą, chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewien warunek obowiązujący tamtejszych pracowników, a mianowicie identyfikatory Byggekort.

Identyfikatory, czyli dokumenty pozwalające rozpoznać osobę oraz dowiedzieć się dla kogo pracuje, są wymogiem obejmującym każdego na placu budowy. Oczywistością są budowlańcy, zarówno pracujący krótkotrwale, jak i długotrwale, zatrudnieni przez firmę norweską, zagraniczną, czy nawet osobę prywatną. Jednakże mowa tu też o osobach wykonujących tzw. prace poboczne – sprzątanie, przygotowywanie posiłków na zakładowej stołówce, czy nawet regularne dostawy materiałów. Praca na terenie budowy, nie ważne o jakim charakterze, wiąże się z obowiązkiem posiadania identyfikatora.

Zamawianie dokumentu Byggekort nie jest skomplikowaną czynnością, ale zanim się do niej przystąpi należy sprawdzić, czy spełnia się odpowiednie warunki, a mianowicie, czy jest się zarejestrowanym w następujących instytucjach: Enhetsregisteret (Rejestr Działalności Gospodarczej), Folkeregisteret (Urząd Ewidencji Ludności) lub SFU (Centralny Urząd Podatkowy dla Zagranicy), Aa-registeret (Rejestr pracodawców i pracowników), MVA-registeret (Rejestr podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku VAT).  W rejestrach powinni widnieć zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Pierwszym etapem w nabywaniu identyfikatora Byggekort jest rejestracja osoby zamawiającej, która musi być zatrudniona w danym przedsiębiorstwie (również firma jednoosobowa) oraz posiadać numer personalny lub D-nummer.  Rejestracji można dokonać elektronicznie, na: https://www.norsik.no/byggekort/RegisterOrderer.aspx, bądź listownie, przez wypełnienie i wysłanie formularza.  Po pomyślnym przebiegu procesu, osoba otrzyma login (bestiller-ID), który jest niezbędny przy zamawianiu identyfikatorów.

Druga faza zamawiania polega na wypełnieniu odpowiednich formularzy oraz przesłaniu ich do Byggekortu. Można to oczywiście zrobić elektronicznie bądź listownie, ważne jest, aby dobrze wypełnić pole z loginem, ponieważ w przypadku jakichkolwiek błędów urząd niszczy podanie bez informowania o fakcie osoby zamawiającej.

Czas oczekiwania na identyfikator wynosi przeciętnie od jednego do dwóch tygodni. W przypadku braku odpowiedzi po upływie tego okresu, należy zwrócić się do specjalnej infolinii Oberthur Technologies. Status swojego zamówienia można sprawdzać na stronie byggekort.no, logując się za pomocą otrzymanego bestiller-ID oraz hasła.