Zbliża się termin rozliczenia rocznego w Norwegii!

Już 31.05 mija termin rozliczenia podatkowego przez przedsiębiorstwa działające na terenie Norwegii. Obowiązkiem wszystkich norweskich firm jest uregulowanie płatności za podatek dochodowy na poziomie 25%. Prawidłowo sporządzone i złożone w terminie rozliczenie roczne jest gwarancją ochrony przed zapłatą wysokiego podatku. Celem rocznego rozliczenia podatku dochodowego jest wykazanie przez przedsiębiorstwo wszystkich przychodów i poniesionych kosztów za cały rok kalendarzowy.

599987_72438734

W zeznaniu należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu, a także kwotę wolną podatku, co umożliwia obniżenie wartości podatku dochodowego. Bardzo często zagranicznym podatnikom przysługują ulgi podatkowe. Terminowe złożenie stosownych dokumentów może obniżyć koszty poniesione przez przedsiębiorcę. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu, Urząd Podatkowy sam nalicza podatek według zgromadzonej przez siebie dokumentacji. W efekcie przedsiębiorcy bardzo często muszą zapłacić kwotę znacznie wyższą od niezbędnego minimum.

Przygotowane zeznanie podatkowe można złożyć do urzędu za pomocą serwisu internetowego altinn.no.

Masz problem z rozliczeniem? Skontaktuj się z nami - http://norwegiaconsulting.pl/kontakt.html lub zadzwoń na +47 239 62 127.

 

Zwrot podatku za 2015 rok w Norwegii- podstawowe informacje i terminy

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej za 2015 rok mija 31.05.2015. Do tego czasu wszystkie osoby, które mieszkają i pracują w Norwegii , powinny rozliczyć się z podatku. Osoby, które nie zrobią tego same, powinny wiedzieć, że podatek naliczy wówczas Urząd Podatkowy, który często jest dużo wyższy od wymaganego minimum.  Jeśli chcesz uniknąć zapłaty za zbyt wysoki podatek, już teraz powinieneś zadbać o swoje dokumenty. Pamiętaj, że w Norwegii istnieje wiele ulg podatkowych dla imigrantów. Dobra znajomość rodzajów odpisów podatkowych i prawidłowe przygotowanie zeznania bardzo często umożliwia odzyskanie nawet  do 50 000 NOK.

Biznes w Norwegii

Biznes w Norwegii

Czy wiesz, że możesz odliczyć koszty podróży do Polski, koszt wynajmu mieszkania w Norwegii  i opłaty za przedszkole Twojego dziecka? Pamiętaj, żeby wybrać odpowiedni typ rozliczenia podatkowego: Pendler, Standardfradrag lub rozliczenie zwykłe.  Możesz ubiegać się także o drugą klasę podatkową niezależnie od wybranej kategorii rozliczenia.

 Potrzebujesz pomocy?  Zapraszamy do kontaktu z konsultantami  z Norwegia Consulting. Doradzimy Ci, z których ulg podatkowych możesz skorzystać i pomożemy w prawidłowym przygotowaniu zeznania podatkowego. Z nami rozliczysz się w terminie, zgodnie ze stanem faktycznym.

Coraz mniej ludzi w Norwegii prowadzi gospodarstwa rolne i leśne

W ubiegłym roku w Norwegii 402 000 osób zamieszkiwała w gospodarstwach rolnych i leśnych. Od 2006 do 2014 roku liczba ta jednak spadła o 45 000.

Jak wynika z danych Norweskiej Statystyki (SSB), łącznie 185 700 posiadłości jest zarejestrowanych jako gospodarstwa rolne lub leśne, z czego 149 700 jest dodatkowo przystosowane do mieszkania w nich. W 2014 roku, jedna piąta tych posiadłości posiadających mieszkania były niezamieszkałe.

nature-301402_640

Łączna powierzchnia posiadłości rolnych i leśnych wyniosła 24,8 mln hektarów w 2014 roku, czyli średnio 130 ha na gospodarstwo. Grunty rolne stanowią ok. 4% wszystkich posiadłości, natomiast obszary leśne produkcyjne ok. 28%. Resztę zajmują inne typy, które obejmują bezproduktywne obszary leśne, tereny podmokłe, skały, nieużytki rolne, śródlądowe wody, drogi, itp. Jedna trzecia tych posiadłości zajmuje mniej niż 10 ha. Łącznie 172 700 posiadłości rolnych są w rękach prywatnych, 34 400 obiekty posiada właściciela lub współmałżonka właściciela o wykształceniu rolniczym lub leśnym, w tym 36 100 z edukacji rolnej i 3 700 z edukacji leśnej.

Większość gospodarstw rolnych i leśnych ma jednego właściciela. Spośród 28 000 posiadłości, które mają dwóch właścicieli, dwie trzecie są własnością współmałżonka. W sumie 9 000 obiektów posiada więcej niż dwóch właścicieli. Kobiety- właściciele średnio mają prawie 60 lat, natomiast mężczyźni 57 lat.